Maandelijkse Archieven april 2016

Fiscale attesten 2015

Beste ouder,
U kan een fiscaal attest bekomen voor de periode dat uw kind aanwezig was op speelpleinwerking wigwam tijdens de zomer van 2015.
Deze kan aangevraagd worden via fiscale-attesten@speelpleinwerkingwigwam.be
De aanvraag kan gebeuren tot en met 16 april 2016 middernacht via bovenstaand emailadres.

In uw aanvraag moet u vermelden :
-Naam en voornaam van de ouders
-Naam en voornaam van het/de kind(eren) die de voorbije zomer op Speelpleinwerking WigWam geweest zijn.
Als onderwerp van de email zet u : Fiscale attesten 2015

Dit voor een vlotte verwerking te kunnen bekomen
Het fiscaal attest kan afgehaald worden op zaterdag 23 april 2016 tussen 13u en 18u.
U kan zaterdag 23 april 2016 in een keer ook uw kinderen al inschrijven voor de zomervakantie
zodat ze de eerste dag sneller kunnen...

Lees verder